Všeobecná pravidla soutěží

  - Pořadatel soutěže BANNER s.r.o. se sídlem Vaníčkova 22, Sezimovo Ústí, 391 01, IČO

  46682821, dále jen “Pořadatel”,

  pořádá tuto spotřebitelskou soutěž, dále jen “Soutěž”, jejíž podmínky upravují tato pravidla, dále jen “Pravidla”

  - Soutěž probíhá ve stanoveném období (uvedeno u každé soutěže)

  - Soutěže se mohou účastnit spotřebitelé, dále jen “Soutěžící”, kteří mají doručovací adresu na území České republiky

  - Soutěže mohou být určeny pouze pro aktivní členy BANNER VIP Clubu (uvedeno u každé soutěže), dále jen “BVC”, kteří mají platnou členskou kartu

  - v případě, že soutěž probíhá na FACEBOOKU: společnost Facebook není pořadatelem soutěže a nijak ji nesponzoruje ani s ní nesouvisí

  - ze soutěže jsou vyřazeni zaměstnanci Pořadatele

  - Soutěžící se zařadí do soutěže splněním stanoveného úkolu (uvedeno u každé soutěže)

  - Výherce soutěže bude určen Pořadatelem / losováním / hlasováním / kombinací způsobů (uvedeno u každé soutěže)

  a uveřejněn na stránkách www.banner-shop.cz a zároveň kontaktován nejpozději do 14 dnů

  od skončení soutěže

  - výhra bude výherci předána prostřednictvím sítě firemních prodejen BANNER

  - předmět výhry, dále jen “Výhra”, je uveden u každé soutěže

  - výherce bere na vědomí, že hodnotu Výhry nelze vyplatit v hotovosti a Výhra není soudně vymahatelná

  - výherce bere současně na vědomí, že Výhra pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím a užíváním Výhry

  mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů

  - výhra nebude udělena v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání jakéhokoliv

  podvodného nebo nekalého jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla Soutěžícímu k získání Výhry

  - splnění soutěžního úkolu vyjadřujete Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly a uděluje Pořadateli souhlas se zpracováním

  poskytnutých osobních údajů pro účely organizace Soutěže

  - uvedením e-mailové adresy vyjadřujete svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení společnosti BANNER s.r.o.

  - Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly, nebo platnými

  právními předpisy

  - Pořadatel si vyhrazuje právo z hlasování vyloučit Soutěžící, kteří uvedli e-mailovou adresu zjevně vytvořenou jednorázově

  za účelem manipulace s hlasy

  - Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže, za doručení zprávy o Výhře

  ani za připsání Výhry

  - Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže, včetně rozhodnutí o neudělení Výhry v Soutěži

  - Pořadatel má právo kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení Výhry

  - Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných nebo neúplných informací v souvislosti se Soutěží

  - Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených se s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny pravidel

  - Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna

  účinnosti dnem zveřejnění změny na www.banner-shop.cz

  - aktuální a předchozí verze těchto Pravidel jsou v plněním znění dostupná na www.banner-shop.cz

  - poskytnutí osobních údajů je dobrovolné

  - při zpracování osobních údajů postupuje Pořadatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,

  v platném znění

  - tato pravidla jsou platná od 1.1.2017